• Disc Mower Lawn Grass Cutter

  डिस्क मावर लॉन घाँस कटर

  रोटरी डिस्क मावरका सुविधाहरू

  १. सामान्यतया ट्रयाक्टर र मिनी ट्रयाक्टरको अगाडि माउन्ट गर्नुहोस्। यो हाइड्रोलिक उपकरणको साथ हुन सक्छ।

  २. सानो र स्मार्ट, धेरै उपयोगी खर्च लाग्न सक्छ।

  Fun. प्रकार्य: क्लोभर र बुलरस र घाँस काट्नका लागि। अनुप्रयोग: बगैंचामा रोप्ने, घाँस काट्ने र लन घाँस काट्ने काम।

  Working. कार्य क्षमता: प्रति घण्टा ~ ~ mu म्यू।

  One. एउटा गियर संचालित छ, अर्को बेल्टले चालित छ।