• Tractor Mounted Ditching, Fertilizer And Soil Burying Machine

    ट्र्याक्टर माउन्टिंग डिचिंग, मल र मल मिसाउने मेसिन

    यस मेशिनको पाँच मुख्य कार्यहरू छन्: स्वचालित भरण भइसके पछि, एकै चोटी, डिचिंग र फर्टिलि alone एक्लो ब्याकफिल, रोटरी टिलाज र वीडिंग; मेसिनसँग सानो मात्रा, कम गुरुत्वाकर्षण, सुविधाजनक अपरेशनका फाइदाहरू छन्, फलफूल, चिनियाँ ब्वाँबेरी, अpes्गुर, निलोबेरी र अन्य आर्थिक बालीनालीमा स्टीयरिंग, डाइचिंग र फर्टिलि operation सञ्चालनका लागि उपयुक्त हुन सक्छ।